Niebezpieczne symbole

Zwracajmy uwagę, jakimi przedmiotami się otaczamy i jakich symboli uzywamy
Jak żyć z problemami?Problemy z wiarą Religia a wiaraNiebezpieczne symbole
 
offline insolabilis
administrator
T:32 P:22064
Dodany: 2011-10-09, 21:33:08

9. BAPHOMET (gwiazda z głową kozła)

Jest to najważniejszy symbol satanistów. Przedstawia głowę kozła, wpisaną do koła. Pięć końcowych punktów głowy tworzą pentagram, obrocony ku dołowi. Czasami wewnątrz wpisane są różne znaki runiczne albo słowa. Dwa górne ramiona gwiazdy (rogi kozła) symbolizują odwieczny dualizm wszechświata: dobro i zło. Ramię skierowane ku dołowi, wskazuje na piekło, co stanowi istotę satanizmu: negowanie, przeczenie, przewrócenie (opozycja do chrześcijaństwa). Koło wyraża obronę przed wpływem innych demonów, a także moc i wieczność. W wielu magicznych lub satanistycznych rytuałach uczestnicy powinni obowiązkowo znajdować się wewnątrz koła. Zarówno pentagram tak i baphomet są podstawowymi symbolami, wykorzystywanymi przez Masoński Zakon Wschodniej Gwiazdy (MOES). Symbole te nawiązują do tradycji biblijnej (Iz 14, 12; Ap 9,1), na podstawie której powstało podanie o upadku Lucyfera.
Znak ten wykorzystują niektórzy muzycy (Venom, Slayer i inni), a także ci, którzy sympatyzują z satanizmem. Chrześcijanie absolutnie nie mogą posługiwać się czy wykorzystywać do czegokolwiek tych znaków, ponieważ bezpośrednio i jednoznacznie symbolizują one siły antychrześcijańskie, bunt przeciw Bogu. †

spinaczZałączniki
187x200-images-stories-n310-bafamet.jpg 187x200-images-stories-n310... (rozmiar: 11.01 KB, pobrań: 27) Pobierz
 
offline insolabilis
administrator
T:32 P:22064
Dodany: 2011-10-09, 21:34:43

10. SWASTYKA („połamany” krzyż)

Równoramienny krzyż, z zagiętymi w lewą stronę pod kątem prostym końcami, był rozpowszechniony w kulturze starożytnego hinduizmu i u Celtów. Symbolizował słońce i ogień. Zagięte końce krzyża oznaczały cztery wiatry, cztery pory roku, cztery kierunki świata. Nazwa „swastyka” pochodzi z sanskrytu i oznacza „przynoszący szczęście”. Niektórzy uważają, iż termin ten był synonimem wyrazu „talizman”. Najbardziej starożytny wizerunek swastyki pochodzi z paleolitu (100 tys. lat temu). Różne narody mają swoje nazwy swastyki: „gammadion” (gr. złożenie czterech liter „ă”, „croix gammée” (fr. krzyż gamma), „Hakenkreuz” (niem. „hakowaty krzyż”), „fylfot” (ang.), „swarga” (słow.).
Swastyka, ramionami zagiętymi w prawą stronę, ma naśladować kierunek ruchu Słońca i symbolizuje solarne (słoneczne) kulty. W religiach pogańskich uważana była jako znak płodności i szczęścia. Swastyka, z ramionami skierowanymi w lewo, jest symbolem nocy, magii i straszliwej bogini Kali (Indie). Warto zaznaczyć, że symbol swastyki zmieniał swoje znaczenie w zależności od czasu i kultury. Najstarsze starożytne swastyki hinduskie datowane są na okres 3,5-2,5 tys. lat przed naszą erą. Do dnia dzisiejszego ozdabiają one hinduskie księgi sakralne. Po narodzeniu się buddyzmu, swastykę zaczęto nazywać także „śladami Buddy”. Plemiona starożytnoamerykańskie wykorzystywały swastykę jako znak solarny. Starożytnohebrajskie synagogi w Afryce i Palestynie również miały w swoich ornamentach swastykę. U starożytnych Słowian symbol ten znany był pod nazwą „swarga” (od boga Swarog) albo „kołowrót” i związany był również z kultami solarnymi. U plemion germańskich spotykana była swastyka trójramienna („triskelion”). Dzisiaj można także spotkać swastykę w niektórych ornamentach, np. na Sycylii.
Człowiek współczesny swastykę kojarzy z nazizmem hitlerowskim. Uważa się, że swastyka nazistowska bierze swój początek od niemieckich organizacji masońskich. W 1914 r. młodzieżowa organizacja „Wandervogel” po raz pierwszy publicznie wykorzystała ten symbol jako znak niemieckiego nacjonalizmu. W 1918 r. powstała organizacja niemiecka „Thule” (nazwa pochodzi od wyspy Thule, otwartej na Morzu Północnym w IV w. p. n.e., Ptolemeusz uważał ją za koniec świata). Była to loża bawarska staropruskich masonów Zakonu Germanów. Organizacją tą kierował „baron Sebottendorf” (prawdziwe imię i nazwisko – Adam Glauer), niemiecki biznesmen i podróżnik, honorowy obywatel Turcji, „magister Zakonu Różokrzyżowców”. Człowiek ten, między innymi, finansował opracowanie niemieckiej broni gazowej, używanej podczas I wojny światowej. Kierowana przez niego organizacja wykorzystywała jako swój znak swastykę. W roku 1920 dr Friedrich Krohn, członek Thule, znany okultysta, zaproponował swastykę Hitlerowi, jako znak narodowego socjalizmu. Była to swastyka w białym kole na czerwonym tle i stanowiła symbol tego ruchu (czerwony kolor – społeczeństwo, biały – nacjonalizm, swastyka – zwycięska walka aryjczyków). Interesującym faktem jest to, że według projektu Krohna swastyka była zagięta tradycyjnie w lewą stronę, a Hitler nakazał zmienić kierunek ramion w stronę prawą, co symbolizowało protest, odwrotność, duchową zagładę i czarną magię. W 1946 r., po klęsce nazistów, całkowicie zabroniono wykorzystywać symbolu swastyki. Mimo tego zakazu, nadal posługują się nim naziści i rasiści.
Tradycyjną swastykę można spotkać wśród symboli starożytnochrześcijańskich (znak Chrystusa – Słońce lub Serce Jezusa). Obecnie symbol ten ma jednoznaczne znaczenie okultystyczne, masońskie i nazistowskie, dlatego jest nie do przyjęcia przez współczesnych chrześcijan. Natomiast jest szeroko rozpowszechniony wśród organizacji antychrześcijańskich.

spinaczZałączniki
191x200-images-stories-n310-crosses.jpg 191x200-images-stories-n310... (rozmiar: 18.12 KB, pobrań: 49) Pobierz
 
offline insolabilis
administrator
T:32 P:22064
Dodany: 2011-10-09, 21:36:08

11. TRÓJKĄT

Jest to symbol wieloznaczny. Chrześcijanie uważają go jako symbol Trójcy Przenajświętszej, ale tylko wówczas, gdy jeden jego wierzchołek skierowany jest ku górze. Wśród masonów i okultystów trójkąt ma zupełnie inne znaczenie. Skierowany ku górze (tzw. trójkąt przekazujący) jest symbolem męskości, a skierowany ku dołowi (tzw. trójkąt przyjmujący) – symbolem kobiecości. Odpowiednio, znaki te symbolizują ogień lub wodę, duchy dobre albo złe. Gdy te dwa przeciwstawne trójkąty nakładają się na siebie, powstaje tzw. „heksagram” - symbol nowy i bogaty pod względem znaczeniowym (patrz poniżej „heksagram”).
Trójkąt skierowany ku górze jest przez chrześcijan traktowany jako symbol Trójcy Przenajświętszej. Natomiast nie do przyjęcia są: 1) trójkąt skierowany ku dołowi, odbierany jako znak pogardy dla Trójcy Przenajświętszej, odwrotność, skierowanie się do piekła; 2) połączenie dwóch trójkątów, skierowanych ku górze i ku dołowi (heksagram pogański).

spinaczZałączniki
172x200-images-stories-n310-trochwugolnik.jpg 172x200-images-stories-n310... (rozmiar: 11.32 KB, pobrań: 24) Pobierz
 
offline insolabilis
administrator
T:32 P:22064
Dodany: 2011-10-09, 21:37:15

12. HEKSAGRAM (gwiazda sześcioramienna; Pieczęć Salomona; Gwiazda Dawida)

Jest to jeden z najważniejszych symboli okultyzmu, szeroko wykorzystywany w celu wywoływania demonów. Okultyści zwracają uwagę na to, iż ów znak, składający się z dwóch trójkątów odwróconych od siebie wierzchołkami (znaczenie symbolu „trójkąt” patrz wyżej), symbolizuje współdziałanie przeciwieństw w celu przedłużenia życia. Heksagram (jako „Pieczęć Salomona”) wykorzystywali Żydzi, lecz wówczas nie miał on znaczenia okultystycznego. Magiczny lub okultystyczny sens symbol ten otrzymał pod działaniem kabały. Heksagram jest wykorzystywany w kartach Tarota i różnych innych przedmiotach okultyzmu.
Heksagram nie ma wprost antychrześcijańskiego znaczenia, a nawet może być czasami wykorzystywany przez wyznawców Chrystusa (np. Gwiazda Dawida). Jednakże chrześcijanie powinni być bardzo ostrożni w wykorzystywaniu tego symbolu, ponieważ jest on mocno związany z antychrześcijańskimi, judaistycznymi, kabalistycznymi i okultystycznymi ugrupowaniami. W związku z manipulacjami tym znakiem, należy wykazać daleko idącą ostrożność.

spinaczZałączniki
138x200-images-stories-n310-geksagrama.jpg 138x200-images-stories-n310... (rozmiar: 8.25 KB, pobrań: 25) Pobierz
 
offline insolabilis
administrator
T:32 P:22064
Dodany: 2011-10-09, 21:38:39

13. OKO HORUSA

Symbol Horusa okultyści zapożyczyli z religii starożytnego Egiptu. Prawe oko Horusa symbolizowało aktywność i przyszłość, a lewe – bierność i przeszłość. Połączenie tych dwóch znaków symbolizowało wszechwiedzę i wszechmoc. Zarówno w starożytnym Egipcie, jak i w okultyzmie Oko Horusa przedstawiano jako obrońcę od złych wpływów, oraz odnowiciela zdrowia i nowego widzenia życia. Jednak w rzeczywistości oczy Horusa oznaczają swoiste „okna” dla zmarłych dusz (sposób komunikowania się ze światem) oraz bramę reinkarnacji.
Współczesny okultyzm widzi w Horusie Lucyfera – władcę piekła. Jego półotwarte oko (Udżat) oznacza, że bez względu na przekonanie niektórych ludzi, że szatan ich nie widzi, on pilnie nad wszystkim czuwa (o symbolu „Udżat” w następnym numerze).
Chrześcijanin powinien mieć świadomość, że symbol ten jednoznacznie wiąże się z satanizmem i okultyzmem.

spinaczZałączniki
253x200-images-stories-n310-voka_ara.jpg 253x200-images-stories-n310... (rozmiar: 15.16 KB, pobrań: 22) Pobierz
 
offline insolabilis
administrator
T:32 P:22064
Dodany: 2011-10-09, 21:39:59

14. GŁOWA KOZŁA

Symbol ten okultyści i sataniści zapożyczyli z mitologii starożytnogermańskiej, w której to występował tzw. Mendes – kozioł ofiarny. Niektórzy badacze dopatrują się związku tego symbolu z podaniami o templariuszach, którzy go rzekomo wykorzystywali. Inni widzą związek symbolu głowy kozła z szeroko rozpowszechnionym symbolem głowy Baphometa (patrz wyżej). Sataniści, poprzez ten symbol, drwią z ofiary Chrystusa – Baranka Paschalnego. Ponieważ jest to symbol jednoznacznie satanistyczny, chrześcijanie powinni go unikać.

spinaczZałączniki
187x200-images-stories-n310-galava_kazla.jpg 187x200-images-stories-n310... (rozmiar: 10.09 KB, pobrań: 27) Pobierz
 
offline insolabilis
administrator
T:32 P:22064
Dodany: 2011-10-09, 21:43:01

Każdy znak ma swoje znaczenie, które zmienia się w zależności od czasu i kultury. Przedstawione w tym artykule niektóre, popularne w dzisiejszych czasach symbole, z jakimi się spotykamy i jakich często używamy, są szczególnie dla chrześcijan bardzo niebezpieczne. Niech poniższe wyjaśnienia będą dla nas wszystkich zachętą do dużej ostrożności.

 
offline insolabilis
administrator
T:32 P:22064
Dodany: 2011-10-09, 21:45:20

15. ROGATA DŁOŃ

Jest to zaciśnięta pięść z wyprostowanymi dwoma palcami; wskazującym i małym, na wzór rogów kozła. Znak ten często służy satanistom i okultystom jako gest powitania. Zaciśnięta w ten sposób dłoń posiada dwojakie znaczenie: 1) lewa - oznacza negatywizm, przeciwstawienie się dobru, ponieważ prawa ręka jest symbolem dobra i pojednania; 2) prawa - oznacza gotowość do walki, uderzenia.
Niektórzy badacze dopatrują się związku symbolu rogatej dłoni z symbolem „Głowy kozła” i „Baphometu”. Na stronie tytułowej satanistycznej biblii, wraz z tym znakiem zamieszczone jest zdjęcie A. S. LaVeja (założyciela kościoła satanistycznego). Rogata dłoń jest szeroko rozpowszechniona w wielu nurtach współczesnej muzyki, szczególnie heavy metalowej jako znak propagowanego przez ten styl negatywizmu. Symbol Rogatej dłoni bardzo często widnieje na okładkach płyt z utworami zespołów satanistycznych, na młodzieżowych koszulkach itp.†
Chrześcijanie powinni mieć świadomość, iż jednoznacznie wiąże się on z satanizmem i okultyzmem.
Należy zwrócić uwagę na inny znak zaciśniętej prawej dłoni z wyprostowanymi ku górze dwoma palcami, który jednak nie ma nic wspólnego z symbolem Rogatej dłoni. Są to palce: wskazujący i środkowy, ustawione w kształcie litery V. Jest on znakiem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i szatanem (litera „V”- „viktoria” z jęz. łac. – zwycięstwo). Mogą one oznaczać również podwójną naturę Chrystusa – Boga i Człowieka. W niektórych chrześcijańskich wspólnotach czyni się znak krzyża dłonią złożoną w ten właśnie sposób, aby wyznać wiarę w Chrystusa - prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka.

spinaczZałączniki
250x200-images-stories-n311-satana.jpg 250x200-images-stories-n311... (rozmiar: 8.72 KB, pobrań: 25) Pobierz
 
offline insolabilis
administrator
T:32 P:22064
Dodany: 2011-10-09, 21:46:24

16. SKRZYDLATY DYSK (glob słoneczny, skręcone rogi baranie, splątane węże, skrzydlata kula

Jest to symbol mocy okultystycznej. Pochodzi ze starożytnego Egiptu i oznacza boga Słońca – Ra. Często łączony jest ze znakiem sokoła (solarny symbol boga Horusa). U Egipcjan skrzydła sokoła symbolizowały Ziemię w układzie Słonecznym. W języku starohebrajskim słowo „ra” tłumaczy się na: „przemieniać dobro w nic”. Uskrzydloną kulę można spotkać na kartach Tarota, podczas różnych praktyk magicznych, na okładkach płyt wielu zespołów propagujących w swoich utworach okultyzm lub satanizm.
Znak ten ma pogańskie, okultystyczne i satanistyczne znaczenie, dlatego chrześcijanie, powinni unikać wszystkiego, co ma jakikolwiek związek z tym symbolem.

spinaczZałączniki
200x50-images-stories-n311-krylaty_dysk.jpg 200x50-images-stories-n311-... (rozmiar: 4.09 KB, pobrań: 34) Pobierz
 
offline insolabilis
administrator
T:32 P:22064
Dodany: 2011-10-09, 21:48:22

17. JEDNOROŻEC

Jest symbolem wolności seksualnej i rozwiązłości. Znak ten jest szeroko rozpowszechniony wśród zwolenników New Age, a także w ruchu feministycznym, który dąży do zniwelowania różnic płciowych. Połączenie dwóch rogów w jeden oznacza usunięcie różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami, dlatego symbol ten chętnie wykorzystywany jest przez zwolenników feminizmu, a także różnych dewiacji seksualnych.
Chrześcijanin powinien zdawać sobie sprawę, że propagowanie stylu życia sprzeciwiającego się naturze człowieka, jest ciężką obrazą Pana Boga. Symbol rozpusty seksualnej i protestu przeciwko naturze człowieka jest niezgodny z zamysłem Bożym i nauczaniem Kościoła o różnicy płci i kultury seksualnej.

spinaczZałączniki
109x120-images-stories-n311-adzinarog.jpg 109x120-images-stories-n311... (rozmiar: 4.36 KB, pobrań: 39) Pobierz
Liczba wyświetleń: 41649
Oglądasz posty 51 - 60 z 113
 
Nazwa forum:
Jak żyć z problemami?
Opis forum:
Forum ogólne na tematy związane z życiem i problemami człowieka, humorem i poezją. Mile widziane osoby uzależnione oraz pedagodzy i młodzież ponadgimnazjalna. Słynny europejski twórca psychologii głębi powiedział,że ludzie mają tylko dwa problemy: seksualny i religijny. Dlatego na łamach tego forum możemy swobodnie rozmawiać o tych problemach.
Kategoria forum: Ogólne
Liczba użytkowników: 22
Odwiedzin dziś (łącznie): 108 (442497)
Postów: 24587 / Tematów: 89
Pliki załączone w tym temacie:
 
Najaktywniejszy użytkownik:
Tematów: 32 / Postów: 22064
Użytkownicy forum
Administracja forum: Brak uprawnień
Użytkownicy forum: Brak uprawnień
Porozmawiaj z nami, szczerze Cie prosimy - O wszystkim, co zechcesz, bo my Cię lubimy!